Page 10 - Guide de référence v9
P. 10

Ajoneuvojen latausasemat              Sähköajoneuvojen latausasemat on otettava huomioon,
   seikkoja       säköintiä pysäköintialueella
              jotta voidaan harkita tämäntyyppisen ajoneuvon py-

   yleisiä
   koskevia  Tekniset laitteet ja niiden vaikutus onnettomuustilanteissa toimintaan

         JOHDANTO
   Ajoneuvoja  Palomies käyttää «erityistä sanastoa» pelastustoiminnassa liittyen ajoneuvojen nimikkeistöön, kuten mekaanisiin osiin tai pilareihin jne.


                             katto           konepelti
                          A-pilari                  C-pilari

       etulokasuoja
   GUIDE OPÉRATIONNEL DÉPARTEMENTAL DE RÉFÉRENCE / INTERVENTIONS D’URGENCE SUR LES VÉHICULES
                                        B-pilari
                                                       Hayon ou
                                                       coffre
         kojelauta
                    etuakseli                    taka-akseli
                              Plancher
  8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15