Page 10 - GODR SR FI - PALOKUNNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA - AJONEUVOJA KOSKEVIIN HÄTÄTILANTEISIIN VASTAAMINEN
P. 10

Ajoneuvojen latausasemat
   Ajoneuvoja koskevia yleisiä seikkoja

              Sähköajoneuvojen latausasemat on otettava huomioon,
              jotta voidaan harkita tämäntyyppisen ajoneuvon py-
              säköintiä pysäköintialueella
     Tekniset laitteet ja niiden vaikutus onnettomuustilanteissa toimintaan


         JOHDANTO       Palomies käyttää «erityistä sanastoa» pelastustoiminnassa liittyen ajoneuvojen nimikkeistöön, kuten mekaanisiin osiin tai pilareihin jne.


                             katto           konepelti
                          A-pilari                  C-pilari

       etulokasuoja
                                        B-pilari

                                                       Hayon ou
                                                       coffre
   PALOKUNNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA AJONEUVOJA KOSKEVIIN HÄTÄTILANTEISIIN VASTAAMINEN         kojelauta
                    etuakseli                    taka-akseli
                              Plancher
  8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15