Page 13 - Guide de référence v9
P. 13

Lämpöketjureaktion, säiliön repeämän tai ohituksen tapauksessa: akkupakkauksesta voi paeta myrkyllistä
            kaasua: HF, HCl….


            Akkupakkauksen paino vaikuttaa katollaan olevan auton
            stabiloimiseen. Normaalisti koneen paino painaa keulan
            maahan, mutta sähköauton akut voivat painaa paljon ja auto
            jää katolleen tasaisesti. Palomiesten täytyy pyrkiä käsittelemään
            tämä asia ajoneuvoa kiilatessaan.                                seikkoja

     Virransyöttö

                                                            yleisiä
     Ajoneuvosta riippuen korkeajännitettä syötetään korkeajännitekaapeleillä, jotka voivat olla piilotettuna toisen kaapelin tai kanavan sisään.

               Emme toimi näillä energiavektoreilla: putket, oranssit kaapelit. (Sähköinen ja lämpövaara).
                                                            koskevia


                                                            Ajoneuvoja


                                              http://youtu.be/3J4HUz18ZSQ                                             https://youtu.be/M0QoZboN8C4     B/ AJONEUVON TURVALAITTEET


    Autovalmistajat ovat pyrkineet parantamaan turvajärjestelmiään useiden vuosien ajan. Tarkoitus on tarjota parempaa turvallisuutta käyttäjille tielii-
    kenneonnettomuuden sattuessa. Ajoneuvojen turvallisuus voidaan jakaa kolmeen ulottuvuuteen:

                                    -
                     Ensisijainen tai aktiivinen : ennen törmäystä  ABS,
                             ESP...
                           Ei aiheuta vaaraa
                  Ajonoeuvon aktiiviset ja passiiviset turvalaitteet                GUIDE OPÉRATIONNEL DÉPARTEMENTAL DE RÉFÉRENCE / INTERVENTIONS D’URGENCE SUR LES VÉHICULES               Toissijainen tai passiivinen:     Kolmas : Edistää interventiota törmäyksen jälkeen
                  -
           Törmäyksen hetkellä  turvavyössä oleva turvatyy-  Automaattinen hätäilmoitusjärjestelmä: E-call
                   ny
                Aiheuttaa vaaran

                                             http://youtu.be/O1S0NXi2sEg
                                                          11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18