Page 2 - GODR SR FI - PALOKUNNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA - AJONEUVOJA KOSKEVIIN HÄTÄTILANTEISIIN VASTAAMINEN
P. 2

Asiakirjan kirjoittajat:
                 Colonel Serge Delaunay, SDIS44 - Lt-Colonel Michel Gentilleau, SDIS86 - Cdt Dimitri Pelletier , SDIS 86
                  Cne Sébastien Cardou, SDIS 44 - Ltn Adrien Gransagne , SDIS 86 - Sgt/C Julien Deparis , SDIS86

                             Avustajat:
                    Me Claire Petit-Boulanger, Renault - Mr Marc Mouthon, Mouthon Formation
                 Cne Bruno Poutrain, BSPP - Mr Jean Luc Girault, Bolloré Blue Solutions - Lt Baptiste Mouth, SDIS 68 - Les
                formateurs SR du SDIS86 (Emmanuel Auzenet, Tony Grandon, Mikael Giraud, Anthony Moreau, Fabien Lampert,
                            Laurent Caille)

                            Kumppanit:
                            Yhteyshenkilö:
                     Lt-Colonel Michel Gentilleau, SDIS86 : michel.gentilleau@sdis86.net

             Tämän asiakirjan kokonainen tai osittainen käyttö levitystarkoituksiin vaatii kirjallisen suostu-
             muksen hakemista SDIS 86:lta, joka hankkii kirjoittajien suostumuksen ja ilmoittaa siitä hakijalle.

             «Kaikki ilman kirjoittajan tai hänen oikeudensaajansa tai siirronsaajansa lupaa tehdyt kokonaiset tai osittai-
             set representaatiot tai kopiot ovat laittomia. Sama koskee kaikilla tavoilla tai menetelmillä tehtyjä käännöksiä, sovituk-
             sia tai muunnelmia, sävellyksiä tai kopiointia.» Ranskan immateriaalioikeuksia koskevan lainsäädännön artikla L122-4
   1   2   3   4   5   6   7