Page 3 - GODR SR FI - PALOKUNNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA - AJONEUVOJA KOSKEVIIN HÄTÄTILANTEISIIN VASTAAMINEN
P. 3

PALOKUNNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA

   TIELIIKENNEONNETTOMUUKSIIN, AUTOPALOIHIN           Johdanto


           1. osa : Ajoneuvoja koskevia yleisiä seikkoja

             Tekniset laitteet ja niiden vaikutus onnettomuustilanteissa toimintaan .......................................... 6
             Pelastustoiminnan johtajan apuvälineet ................................................................... 18


           2. osa : Hybridiajoneuvot (HV) ja sähkäajoneuvot (EV)

             Toiminnalliset pääperiaatteet ............................................................................ 22
             EV-laitteet ............................................................................................. 22
             Sisäinen turvallisuus .................................................................................... 24
             HV/EV lisäriskit ......................................................................................... 26

           3. osa : LPG-ajoneuvot

             Toiminnalliset pääperiaatteet ............................................................................ 28
             LPG-kohtaiset välineet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
             Turvalaitteet ........................................................................................... 29
             LPG-autojen lisäriskit .................................................................................... 30


           4. part : CNG-ajoneuvot

             Toiminnalliset pääperiaatteet ............................................................................ 32
             CNG-kohtaiset välineet .................................................................................. 32
             Turvalaitteet ........................................................................................... 34
             CNG-ajoneuvojen lisäriskit ............................................................................... 35


           5. osa : LNG-ajoneuvot

             Toiminnalliset pääperiaatteet ............................................................................ 38
             LNG-ajoneuvon erityislaitteet ............................................................................ 38
             Sisäinen turvallisuus .................................................................................... 39
             LNG-ajoneuvoon liittyvät riskit ........................................................................... 40


           6. osa : Polttokennolliset sähköajoneuvot (FCEV)

             Toiminnalliset pääperiaatteet ............................................................................ 42
             FCEV-laitteet ........................................................................................... 42
             Turvalaitteet ........................................................................................... 44
             FECV-ajoneuvojen lisäriskit ............................................................................... 45


           7. osa : Pelastustoiminta erilaisissa palo-
           ja onnettomuustilanteissa

             Palovaarat ............................................................................................. 48
             Ajoneuvosta poistamisen tekniikat ........................................................................ 59
             Pelastusmenetelmät voimanlähteestä riippuen ............................................................. 70
             Uponneiden ajoneuvojen operaatiot ....................................................................... 71 YHTEENVETO
             Hätäohjeiden yhteenveto ................................................................................ 71


           Liitteet             Poiston tekniset tiedotteet
             Pelastuksen tekniset tiedotteet
             Työkalulehdet
             Turvallisuuslehdet
   1   2   3   4   5   6   7   8