Page 4 - GODR SR FI - PALOKUNNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA - AJONEUVOJA KOSKEVIIN HÄTÄTILANTEISIIN VASTAAMINEN
P. 4

PALOKUNNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA

  TIELIIKENNEONNETTOMUUKSIIN, SEKÄ AUTOPALOIHIN

           7. osa : Pelastustoiminta erilaisissa palo-
           ja onnettomuustilanteissa

              Palovaarat ........................................................................................................................................... 54
               Pääperiaatteet............................................................................................................................. 54
               Henkilönsuojaimet .........................................................................................................................  54
               Palontorjuntamenettely.............................................................................................................. 55
               Tledustele.................................................................................................................................. 55
               Ajoneuvon sijainti....................................................................................................................... 58
               Pelasta .....................................................................................................................................  58
               Työjohtoselvitykset................................................................................................................... 58
               Hyökkää ...................................................................................................................................... 59
               Suojaa/ Ventilation ..................................................................................................................... 64
               Jälkisammutus ...............................................................................................................................  64
               Valvo ........................................................................................................................................ 65
               Merkkien ja vihjeiden säilyttäminen ................................................................................................. 65
               Henkilöstön ja laitteiden kunnostaminen ................................................................................... 65
               Palontorjuntamenettely LPG/ GCNG/ LNG / H /ajoneuvoonliittyen ................................................  66
                               2
               Hybridi-ja säkhoäjoneuvoihin liittyvä palontorjuntamenettely......................................................... 67

              Ajoneuvosta poistamisen teknïïkat.................................................................................................... 68
               Pääperiaatteet............................................................................................................................ 68
               Henkilönsuojaimet ...................................................................................................................  69
               Varmista onnettomuuspaikka .................................................................................................. 70
               Varmista ajoneuvo..................................................................................................................... 72
               Pelasta uhrit ............................................................................................................................... 75
               Teepäätös palautustekniikasta ...................................................................................................  77
               vapauta uhri............................................................................................................................... 78
               Poistotekniikan yksityiskohdat...................................................................................................... 81
             Pelastusmenetelmät voimanlähteestä riippuen ................................................................................................ 82
             Uponneiden ajoneuvojen operaatiot .............................................................................................................. 83
             Hätäohjeiden yhteenveto ............................................................................................................................  83

            Liitteet ................................................................................................................................................................................. 85

               Poiston tekniset tiedotteet
               Pelastuksen tekniset tiedotteet
               Työkalulehdet
               Turvallisuuslehdet
                                                          YHTEENVETO
   1   2   3   4   5   6   7   8   9