Page 4 - Guide de référence v9
P. 4

PALOKUNNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA

  TIELIIKENNEONNETTOMUUKSIIN, SEKÄ AUTOPALOIHIN

           7. osa : Pelastustoiminta erilaisissa palo-
           ja onnettomuustilanteissa

             Palovaarat ........................................................................................................................................... 56
               Pääperiaatteet............................................................................................................................. 56
               Vastaukset ................................................................................................................................... 56
               Henkilönsuojaimet ......................................................................................................................... 57
               Palontorjuntamenettely.............................................................................................................. 57
               Tledustele.................................................................................................................................. 57
               Ajoneuvon sijainti.......................................................................................................................  61
               Pelasta ..................................................................................................................................... 61
               Työjohtoselvitykset................................................................................................................... 61
               Hyökkää ...................................................................................................................................... 62
               Suojaa/ Ventilation ..................................................................................................................... 67
               Jälkisammutus ............................................................................................................................... 68
               Valvo ........................................................................................................................................ 68
               Merkkien ja vihjeiden säilyttäminen ................................................................................................. 69
               Henkilöstön ja laitteiden kunnostaminen ...................................................................................  69
               Palontorjuntamenettely LPG/ GCNG/ LNG / H /ajoneuvoonliittyen ................................................ 70
                              2
               Hybridi-ja säkhoäjoneuvoihin liittyvä palontorjuntamenettely......................................................... 71
             Ajoneuvosta poistamisen tekniikat..............................................................................................................
                                                 72
               Pääperiaatteet............................................................................................................................ 72
               Hätäpuhelut tieliikenneonnettomuuksiin....................................................................................... 73
               Henkilönsuojaimet ............................................................................................................... 74
               Varmista onnettomuuspaikka .................................................................................................. 74
               Varmista ajoneuvo..................................................................................................................... 77
               Pelasta uhrit ...............................................................................................................................  80
               Varmista poistotekniikat .............................................................................................................. 82
               Uhrin vapauttaminen........................................................................................................................ 83
               Poistotekniikan yksityiskohdat...................................................................................................... 86
             Pelastusmenetelmät voimanlähteestä riippuen ................................................................................................ 87
             Uponneiden ajoneuvojen operaatiot .............................................................................................................. 88
             Hätäohjeiden yhteenveto ............................................................................................................................ 89

            Liitteet ................................................................................................................................................................................. 92

             Ajoneuvosta poistamisen teknïïkat....................................................................................................
              Poiston tekniset tiedotteet
                                                          YHTEENVETO
              Pelastuksen tekniset tiedotteet
              Työkalulehdet
              Turvallisuuslehdet
   1   2   3   4   5   6   7   8   9