Page 5 - Guide de référence v9
P. 5

PALOKUNNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA

   TIELIIKENNEONNETTOMUUKSIIN, SEKÄ AUTOPALOIHIN
    Tämä pelastustoiminnan käsikirja sisältää tieliikennepelastamisen ja ajoneuvopalojen teoriaa, teknisiä tietoja sekä käytännön toimintaohjeita, joita
    Viennen pelastuslaitoksen henkilöstö on kehittänyt oman työnsä tueksi.
    Käsikirjaa päivitetään säännöllisesti, jotta tiedot ja taidot pysyvät ajan tasalla.


    Muutokset edelliseen versioon (1. tammikuuta 2019) ovat:       Sivut   Osa                   Muutoksen tyyppi

       9-10   1            Akkupalovideot : Litium-ioni: pussit, särmikkäät, sylinterimäiset solut
        16    1                NUudet kuvat rakenteellisista vahvistuksista
        19    1                  Magnesiumohjauspyörän palo
        20    1           Kuorma-autojen rakenteellisten ja teknillisten ratkaisujen esittelyvideo
        56    7              Vastauksia taktisiin toimintamalleihin palotilanteissa
        60    7                Huomiot palavan ajoneuvon immobilisaatioon
        65    7                   Video akun sulakeosista
        67    7                 Huomiot akkupalojen myrkyllisyydestä
        68    7           Akkupalon käyttäytyminen ajoneuvoa sammuttaessa sammutuslavalla
        73    7             vastauksia taktisiin toimintamalleihin onnettomuustilanteissa
        74    7                       E-call
       83 et 72  7                 Pelastamismenetelmien muuttaminen
        84    7                Pelastamisen toimintamallien muuttaminen

       Resurssit
    Tämä käsikirja huomioi seuraavat säännökset:
          NDO                       SDACR du SDIS de la Vienne


          Ajoneuvoja koskeviin hätätilanteisiin vas-    Prefektin valtuutuksella toteutettu Osaston analyysi- ja
          taaminen, huomautus 1. kesäkuuta 2016.      riskisuunnitelma (SDACR) muodostaa palokunnan kohtaa-
                                   mien riskien luettelon, joka suojaa kansalaisia, omaisuutta
                                                           JOHDANTO
                                   ja ympäristöä sekä on avuksi palokunnan toiminnalle. Se
                                   määrittää näiden riskien kattamisen tavoitteet.
                                   · N 2012-PC-037, päivätty 12/10/2012, on Osaston ana-
                                   lyysi- ja riskisuunnitelman hyväksyntä SDIS86:n toimesta
                                   (SDACR saatavilla verkosta konsultaatiota varten)           RO du SDIS de la Vienne            Plan d’équipement du SDIS de la

           Le règlement opérationnel arrête les      Vienne
           consignes opérationnelles relatives aux dif-
           férentes missions des services d’incendie et  Monivuotinen laitteistosuunnitelma 2014-2018.
           de secours. Il détermine l’effectif minimum,  Määrittää SDIS:n varustelun 2014-2018, projektio vuoteen
           le matériel nécessaire et fixe la chaîne de  2023 saakka.
           commandement des opérations de secours.
           • Arrêté n° 2015-OPS-1090 en date du
           15/12/2015 portant règlement opération-
           nel du SDIS de la Vienne
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10