Page 5 - GODR SR FI - PALOKUNNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA - AJONEUVOJA KOSKEVIIN HÄTÄTILANTEISIIN VASTAAMINEN
P. 5

PALOKUNNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA

   TIELIIKENNEONNETTOMUUKSIIN, SEKÄ AUTOPALOIHIN
    Tämä pelastustoiminnan käsikirja sisältää tieliikennepelastamisen ja ajoneuvopalojen teoriaa, teknisiä tietoja sekä käytännön toimintaohjeita, joita
    Viennen pelastuslaitoksen henkilöstö on kehittänyt oman työnsä tueksi.
    Käsikirjaa päivitetään säännöllisesti, jotta tiedot ja taidot pysyvät ajan tasalla.


    Muutokset edelliseen versioon (1. tammikuuta 2018) ovat:
       Sivut   Osa                   Muutoksen tyyppi
       6-7    1                 Ajoneuvojen ympäristö ja tieyhteys
        9     1                      Johdanto
        13    1                 Laitteet: moottoripyörän liivi-turvatyyny
        16    1                  Laitteet: aktiivinen huppu (video)
        19    1            Automaattinen sammutusjärjestelmä ajoneuvoissa ja linja-autoissa
        24    1                    EuroNcap-sovellus
        25    1                   Huomioi valmistajan ohjeet
       54-68    7           Palotilanteen operatiivinen toiminta mukautettiin uuteen aikajärjestykseen
       55-56    7                Lisäkuva Li-ionin ja CNG:n palonkäsittelystä
        69    7                 Erilaisten ekstraktiotasojen määrittely
        71    7                   Hätäapu: Kuva ja toteutus
        72    7                    Hätäpuhelun video
        73    7               Pelastustoimintojen komento / kumppanipalvelut
        75    7           Lääketieteelliset ja SUAP-rajoitukset, jotka liittyvät uhrien poistumiseen
        79    7                Taktisen lähestymistavan muuttaminen (S5)
        82    7                 Täydentävä video Fast Phase Transition
          Annexes              TOPSR-tiedostojen (animaatioiden ja videoiden) päivitys


       Resurssit
    Tämä käsikirja huomioi seuraavat säännökset:
          NDO                       SDACR du SDIS de la Vienne


          Ajoneuvoja koskeviin hätätilanteisiin vas-    Prefektin valtuutuksella toteutettu Osaston analyysi- ja
          taaminen, huomautus 1. kesäkuuta 2016.      riskisuunnitelma (SDACR) muodostaa palokunnan kohtaa-
                                   mien riskien luettelon, joka suojaa kansalaisia, omaisuutta
                                   ja ympäristöä sekä on avuksi palokunnan toiminnalle. Se
                                   määrittää näiden riskien kattamisen tavoitteet.
                                   · N 2012-PC-037, päivätty 12/10/2012, on Osaston ana-
                                   lyysi- ja riskisuunnitelman hyväksyntä SDIS86:n toimesta
                                   (SDACR saatavilla verkosta konsultaatiota varten) JOHDANTO

 YHTEENVETO     RO du SDIS de la Vienne            Plan d’équipement du SDIS de la


                                  Vienne
           Le règlement opérationnel arrête les
           consignes opérationnelles relatives aux dif-
                                  Monivuotinen laitteistosuunnitelma 2014-2018.
           férentes missions des services d’incendie et
                                  Määrittää SDIS:n varustelun 2014-2018, projektio vuoteen
           de secours. Il détermine l’effectif minimum,
                                  2023 saakka.
           le matériel nécessaire et fixe la chaîne de
           commandement des opérations de secours.
           • Arrêté n° 2015-OPS-1090 en date du
           15/12/2015 portant règlement opération-
           nel du SDIS de la Vienne
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10