Page 5 - GODR SR FI - PALOKUNNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA - AJONEUVOJA KOSKEVIIN HÄTÄTILANTEISIIN VASTAAMINEN
P. 5

PALOKUNNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA

   TIELIIKENNEONNETTOMUUKSIIN, SEKÄ AUTOPALOIHIN

    Tämä ajoneuvojen hätätilanteisiin puuttumisen käsikirja on virallinen kokoelma teoreettisia, käytännöllisiä sekä teknisiä tietoja, joita Viennen palokunnan henkilöstö sekä
    tiiminvetäjät tarvitsevat pelastusoperaatioissa tai ajoneuvopaloissa.
    Käsikirjaa päivitetään säännöllisesti, jotta tiedot ja taidot pysyvät ajan tasalla.


    Muutokset edelliseen versioon (1. tammikuuta 2017) ovat:


       Sivut   Osa                   Muutoksen tyyppi

        7     1                 Video kineettisen akun lämpöräjähdyksestä
       6 - 13  1-7          Video renaultin testeistä yhteistyössä Ranskalaisten palomiesten kanssa - LCPP -SDIS 86
        9     1               Turvatyynyt ja lastenistuimet onnettomuustilanteessa
        14    1                  Video kaasujousesta tulipalotilanteessa
       16-17   1                   Kuorma-auton iskunvaimennus
       18 - 20   1              Pelastustoiminnan johtajan toimintaa tukevan osion päivytys
        22    2                  Pienjännitehybridin (48V) konsepti
        25    2                   Sähköajoneuvon turvalaitteet
        30    3                     LPG-autojen säiliöt
        34    4               Tarkennus CNG-bussien säiliöiden turvatoimenpiteisiin
        48    7                   Irrallisen kaasupullon räjähdys
        53    7                   Kuorma-auto osion päivitys
        63    7                 Toimintaohjeen tarkennus huoltoerottimelle
        70    7               Toimintaprotokollan päivitys kaasuautojen vuototilanteissa
            liitteet                Pelastustekniikat kuorma-autoille       Resurssit

    Tämä käsikirja huomioi seuraavat säännökset:

    NDO

    Ajoneuvoja koskeviin hätätilanteisiin vastaaminen, huomautus 1. kesäkuuta 2016.

                                                           JOHDANTO

    SDACR de la Vienne


    Prefektin valtuutuksella toteutettu Osaston analyysi- ja riskisuunnitelma (SDACR) muodostaa palokunnan kohtaamien riskien luette-
    lon, joka suojaa kansalaisia, omaisuutta ja ympäristöä sekä on avuksi palokunnan toiminnalle. Se määrittää näiden riskien kattamisen
    tavoitteet.
    · N 2012-PC-037, päivätty 12/10/2012, on Osaston analyysi- ja riskisuunnitelman hyväksyntä SDIS86:n toimesta (SDACR saatavilla verkosta
    konsultaatiota varten)


    Plan d’équipement du SDIS de la Vienne


    Monivuotinen laitteistosuunnitelma 2014-2018.
    Määrittää SDIS:n varustelun 2014-2018, projektio vuoteen 2023 saakka.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10