Page 8 - Guide de référence v9
P. 8

Ajoneuvojen ympäristö ja tieyhteys
         A/ TIEYHTEYS


        Tietyyppejä
   seikkoja Nämä tiet ovat yksisuuntaisia tai kaksisuuntaisia.
        Tieverkko koostuu erilaisista teistä: pääverkosta ja toissijaisesta verkosta (osastojen, kuntien tiet jne.).

   yleisiä         Tien tyyppi määrittää pääsyn onnettomuusalueelle
   koskevia         Tien tyyppi määrittää ajoneuvojen sijainnit ja käytetyt


                signalointimenetelmät


   Ajoneuvoja  Sivuston topografia         Onnetttomuuspaikan tavoittamiseen vaikuttaa teiden maantieteelliset piirteet(rinteet, ojat, ...)


                Onnettomuuspaikan sijainti ja ajoneuvon asento
                vaikuttavat pelastusmetodin ja tekniikan valin-
                taan.       Rakenteet
   GUIDE OPÉRATIONNEL DÉPARTEMENTAL DE RÉFÉRENCE / INTERVENTIONS D’URGENCE SUR LES VÉHICULES

         Monet rakenteet kulkevat tieverkon yllä tai alla (tunnelit, sillat, sähköjohdot) ...


                Tien rakenteet voivat vaikuttaa auton stabilointiin ja
                pelastustekniikoihin


        Sää / Päivä

                Sää vaikuttaa uhrien suojaustekniikoihin ja
                merkintämenetelmiin
                Yöaikaan tarvitaan valaistus alueelle, mutta myös
                erityinen valaistus (ajoneuvon sisätilat, alueen
                esteet, .....)

  6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13