Page 8 - GODR SR FI - PALOKUNNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA - AJONEUVOJA KOSKEVIIN HÄTÄTILANTEISIIN VASTAAMINEN
P. 8

Ajoneuvojen ympäristö ja tieyhteys
         A/ TIEYHTEYS
   Ajoneuvoja koskevia yleisiä seikkoja

        Tietyyppejä
        Tieverkko koostuu erilaisista teistä: pääverkosta ja toissijaisesta verkosta (osastojen, kuntien tiet jne.).
        Nämä tiet ovat yksisuuntaisia tai kaksisuuntaisia.


                Tien tyyppi määrittää pääsyn onnettomuusalueelle
                Tien tyyppi määrittää ajoneuvojen sijainnit ja käytetyt
                signalointimenetelmät        Sivuston topografia


         Onnetttomuuspaikan tavoittamiseen vaikuttaa teiden maantieteelliset piirteet(rinteet, ojat, ...)


                Onnettomuuspaikan sijainti ja ajoneuvon asento
                vaikuttavat pelastusmetodin ja tekniikan valin-
                taan.       Rakenteet


         Monet rakenteet kulkevat tieverkon yllä tai alla (tunnelit, sillat, sähköjohdot) ...

   PALOKUNNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA AJONEUVOJA KOSKEVIIN HÄTÄTILANTEISIIN VASTAAMINEN                Tien rakenteet voivat vaikuttaa auton stabilointiin ja
                pelastustekniikoihin


        Sää / Päivä

                Sää vaikuttaa uhrien suojaustekniikoihin ja
                merkintämenetelmiin
                Yöaikaan tarvitaan valaistus alueelle, mutta myös
                erityinen valaistus (ajoneuvon sisätilat, alueen
                esteet, .....)

  6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13