Page 8 - GODR SR FI - PALOKUNNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA - AJONEUVOJA KOSKEVIIN HÄTÄTILANTEISIIN VASTAAMINEN
P. 8

Tekniset laitteet ja niiden vaikutus onnettomuustilanteissa toimintaan


   Ajoneuvoja koskevia yleisiä seikkoja
        A/ERILAISIA YLEISESTI KÄYTETTYJÄ ENERGIATYYPPEJÄ
        Voimme erottaa erilaisia energiakäyttöisten ajoneuvojen tyyppejä:

        • « yksipolttoaineajoneuvo » : käyttää yhtä energianlähdettä ( GO / LPG / CNG / LNG)
        •  « Kaksipolttoaineajoneuvo » : Käyttää 2 eri tyyppistä polttoainetta (esimerkiksi bensiini/NGV tai bensiini/LPG)
         •   «Hybridiajoneuvo»: käyttää vähintään 2 eri laitteistoa sekä vähintään 2 eri laitteistoa pitääkseen energian akuissa. Kohtaamamme hybridit ovat usein sähköisiä
        hybridiajoneuvoja (Electric Hybrid Vehicle, EHV).

        Ajoneuvoissa usein käytettyjä energiatyyppejä ovat:             RAAKAÖLJYPOHJAISET TUOTTEET       SÄHKÖ            VETY
          Nestemäinen (bensiini, diesel...) / kaasu (CNG, LPG)
        Säilytys
        Nestemäistä energiaa voi olla säiliöissä (BENSA/DIESEL), paineistettuna (LPG, CNG, H2) tai suurjänniteakkupakkauksissa (EV).


                 Tehojärjestelmät tulee neutraloida ennen operaatioita                 Varo EV-ajoneuvojen tai alipainekaasukäyttöisten ajoneuvojen tulipaloja suljetuilla alueilla (parkkihallit, tunnelit...)                 Alipainekaasusäiliöitä tulee käsitellä varoen mahdollisten säiliön repeämien varalta, mutta myös kaasuvuodon tai tulipalon tapauk-
                 sessa (ylipaine / BLEVE).


        Suurjänniteakkupakkaukset ovat pääasiassa NiMH, Li-ion tai LMP (Litium-metallipolymeeri). Vaikka NiMH-akut eivät aiheuttaisi erityistä ongelmaa, Suurjänni-
        teakkupakkaukset ovat pääasiassa NiMH, Li-ion tai LMP (Litium-metallipolymeeri). Vaikka NiMH-akut eivät aiheuttaisi


                 Akkupakkauksen syttyessä sen sammuttaminen on haastavaa tai mahdotonta, koska sinne ei välttämättä ole pääsyä.. Keskity tällöin
                 suojaamaan muuta ympäristöä. Akkupaketti palaa sitkeästi. Se saattaa syttyä uudelleen useita kertoja, vaikka se olisikin näennäisesti
                 saatu sammumaan
   PALOKUNNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA AJONEUVOJA KOSKEVIIN HÄTÄTILANTEISIIN VASTAAMINEN

                 Jotkin valmistajat (RENAULT) asentavat lämpösulakkeita tai «palomiespääsyjä» akkupakkauksiin, jotta sammutusoperaatioissa
                 voidaan ruiskuttaa vettä suoraan akkuihin.
                 Li-ion -akkujen tapauksessa lämpöräjähdys voi aiheuttaa materiaalin lentämistä tulipalossa, etenkin jos akku on erillään kotelostaan.


                                             http://youtu.be/3J4HUz18ZSQ
  6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13