Page 9 - GODR SR FI - PALOKUNNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA - AJONEUVOJA KOSKEVIIN HÄTÄTILANTEISIIN VASTAAMINEN
P. 9

Tekniset laitteet ja niiden vaikutus onnettomuustilanteissa toimintaan

               Merkkejä lämpöräjähdyksestä ovat: lämpötilan nousu, rätinä, savu. Nopea kineettinen lämpöräjähdys on mahdollinen.


                                          https://youtu.be/LSkysf-GNIQ   Ajoneuvoja koskevia yleisiä seikkoja

               LMP-akkujen tapauksessa lämpöräjähdys on metallipalon tapainen, eli metallia lentää fuusiossa.


                                           https://youtu.be/XrX1Quz2OCY
               Lämpöketjureaktion, säiliön repeämän tai ohituksen tapauksessa: akkupakkauksesta voi paeta myrkyllistä kaasua: HF, HCl….

               Akkupakkauksen paino vaikuttaa katollaan olevan auton stabiloimiseen.
               Normaalisti koneen paino painaa keulan maahan, mutta sähköauton akut voivat
               painaa paljon ja auto jää katolleen tasaisesti. Palomiesten täytyy pyrkiä käsitte-
               lemään tämä asia ajoneuvoa kiilatessaan.

     Virransyöttö

     Suurjänniteakustot ovat muotoa NiMH, Li-ion tai LMP (Litium-metallipolyymeeri).

               Korkeajännitekaapelit ovat yleensä oransseja ja uusimpien ohjeiden mukaan niiden tulee olla koko matkaltaan oransseja. Vanhem-
               missa autoissa oranssi kaapeli voi olla mustan putken sisällä auton pohjassa.      PALOKUNNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA AJONEUVOJA KOSKEVIIN HÄTÄTILANTEISIIN VASTAAMINEN


                                              http://youtu.be/3J4HUz18ZSQ                                              https://youtu.be/M0QoZboN8C4
                                                           7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14