Page 9 - Guide de référence v9
P. 9

Tienkäyttäjät

    Pelastuspalvelun järjestäminen voi vaikuttaa tienkäyttäjiin, kun kyseessä on pääsy onnettomuuspaikalle            Tieliikenteestä tai liikenteestä riippuen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tienkäyttäjien tiedottamiseksi ja
            onnettomuusalueen turvaamiseksi.
                                                            seikkoja

     Onnettomuustilanteen hoitamiseen osallistuvat organisaatiot


    Onnettomuustilanteisiin saattaa ottaa osaa useita eri organisaatioita, riippuen onnettomuudesta (palo,saku,poliisi,raja..)
                                                            yleisiä


            La multiplication des services qui concourrent au secours routier nécessitera de s’intégrer dans un schéma connu
            de tous (balisage, zone véhicules, zone personnels ....)
                                                            koskevia


                                                            Ajoneuvoja


      B/ KIINTEISTÖPALVELUT JA AJONEUVON PYSÄKÖINTI


     Rakennuselementit            Riippuen käytetyistä erilaisista rakennusmateriaaleista (erityisesti betonista) on tarpeen ottaa huomioon, miten
            vaikeaa on luoda radioyhteyksiä eri osallistujien välillä.
            Kaikki laitoksen ennaltaehkäisevät toimenpiteet on otettava huomioon pelastustoiminnan helpottamiseksi
            (savunpoisto- ja sammutusjärjestelmät tms.)
            La présence de tiers contigus en superstructure impactera les secours notamment dans le cadre de la gestion des  GUIDE OPÉRATIONNEL DÉPARTEMENTAL DE RÉFÉRENCE / INTERVENTIONS D’URGENCE SUR LES VÉHICULES
            fumées


     Pääsy


      Parkkitaloille on ominaista:
      - pysäköintitalot ovat matalia
      - siellä voi sijoita erilaisia kevyenliikenteen väyliä
      - ne voivat sisältää useita tasoja maan alla

             Ennen sammutushyökkäystä tulee selvittää palokunnan
             hyökkäystiet ja rakennuksen erityispiirteet


                                                           7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14