Page 9 - GODR SR FI - PALOKUNNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA - AJONEUVOJA KOSKEVIIN HÄTÄTILANTEISIIN VASTAAMINEN
P. 9

Tienkäyttäjät

    Pelastuspalvelun järjestäminen voi vaikuttaa tienkäyttäjiin, kun kyseessä on pääsy onnettomuuspaikalle            Tieliikenteestä tai liikenteestä riippuen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tienkäyttäjien tiedottamiseksi ja
            onnettomuusalueen turvaamiseksi.


     Onnettomuustilanteen hoitamiseen osallistuvat organisaatiot


    Onnettomuustilanteisiin saattaa ottaa osaa useita eri organisaatioita, riippuen onnettomuudesta (palo,saku,poliisi,raja..) Ajoneuvoja koskevia yleisiä seikkoja            La multiplication des services qui concourrent au secours routier nécessitera de s’intégrer dans un schéma connu
            de tous (balisage, zone véhicules, zone personnels ....)      B/ KIINTEISTÖPALVELUT JA AJONEUVON PYSÄKÖINTI


     Rakennuselementit            Riippuen käytetyistä erilaisista rakennusmateriaaleista (erityisesti betonista) on tarpeen ottaa huomioon, miten
            vaikeaa on luoda radioyhteyksiä eri osallistujien välillä.
            Kaikki laitoksen ennaltaehkäisevät toimenpiteet on otettava huomioon pelastustoiminnan helpottamiseksi
            (savunpoisto- ja sammutusjärjestelmät tms.)
            La présence de tiers contigus en superstructure impactera les secours notamment dans le cadre de la gestion des
            fumées                                            PALOKUNNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA AJONEUVOJA KOSKEVIIN HÄTÄTILANTEISIIN VASTAAMINEN


     Pääsy


      Parkkitaloille on ominaista:
      - pysäköintitalot ovat matalia
      - siellä voi sijoita erilaisia kevyenliikenteen väyliä
      - ne voivat sisältää useita tasoja maan alla

             Ennen sammutushyökkäystä tulee selvittää palokunnan
             hyökkäystiet ja rakennuksen erityispiirteet


                                                          7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14