Page 10 - GODR SR SW - 2015
P. 10

Störtbågar


        Störtbågarna har till uppgift att skydda passagerarna om fordonet slår runt. När fordonet överskrider en förutbestämd lutning utlöses en pyroteknisk
   Generell kunskap om fordon                   Oavsiktlig aktivering av störtbågar kan skada räddningspersonal.
        laddning som frigör förkomprimerade fjädrar så att störtbågarna skjuts upp. Dom kan identifieras av skylten ROPS (Roll over Protection System).
        Reactiv motorhuv  Det är förbjudet att uppehålla sig i störtbågarnas utlösningszon!


                                 När fotgängare blir påkörd av bilen, höjs motorhuven automatiskt med
                                 hjälp av ett pyrotekniskt system. Detta absorberar en del av kraften vid
                                 kollissionen.


                 Placera ingenting på en skadad motorhuv! Försök inte stabilisera fordonet med hjälp av kilar mot motorhuven!

           C/ GLASRUTOR

                                Härdat
   GUIDE OPÉRATIONNEL DÉPARTEMENTAL DE RÉFÉRENCE / INTERVENTIONS D’URGENCE SUR LES VÉHICULES


                                         • 5 gånger starkare än en vanlig fönster-
                                          ruta.
                                         • Exploderar i många små bitar (Pyrex glas)


                                Laminerat                                         • Plastskikt
                                         • Elasticitet 240%
                                         • Håller passagerarna kvar i fordonet                                Polycarbonat                                         • Okrossbart

              http://youtu.be/BcMwfZ6XWwg


                 Glasrutor kan orsaka svåra skador som t.ex. djupa skärsår på vilken del av kroppen som helst, ögonskador eller
                 lungskador (vid inandning av mikroskopiska glaspartiklar under losstagninsarbetet).
                 Räddningsteamen och naturligtvis även de skadade måste vara väl skyddade. Dessutom måste valet av verktyg
  8               och metod styras utifrån vilken typ av glasruta det gäller!
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15