Page 3 - GODR SR SW - 2015
P. 3

OPERATIV HANDBOK FÖR RÄDDNINGSTJÄNST

                TRAFIKOLYCKOR


           1 part : Generell kunskap om fordon
           st

              Teknisk utrustning och dessbetydelse för räddningsinsatsen................................................................... 4
              Beslutsstöd för brandmän.................................................................................... 11

            nd
           2 part : Hybrid fordon (HV) och elekriska fordon (EV)


              Huvudprinciper och funktion ................................................................................................................. 14
              EV särskild utrustning..................................................................................... 14
              Säkerhet för HV och EV........................................................................................................................ 16
              EV/HV särskilda risker ............................................................................................................... 17


            rd
           3 part : Gasoldrivna fordon (LPG)

              Huvudprinciper och funktion.................................................................................................................. 20
              Gasoldrivna fordon särskild utrustning............................................................................................ 20
              Säkerhetsutrustning.............................................................................................................................. 21
              LPG ytterligare risker .......................................................................................................... 22


            rh
           4 part : Komprimerad Naturgas fordon (CNG)

              Huvudprinciper och funktion.................................................................................................................. 24
              CNG fordon särskild utrustning. . ........................................................................................... 24
              Säkerhetsutrustning............................................................................................................................... 26
              CNG ytterligare risker .......................................................................................................... 26


           5 part : Bränslecell fordon (FCEV)
            th

              Huvudprinciper och funktion................................................................................................................... 28
              FCEV fordon särskild utrustning.............................................................................................. 28
              Safety devices.............................................................................................................................. 30
              FCEV additional risks .............................................................................................................. 31
           6 part : Operativa frågeställningar vid
           th
               trafikolyckor                                      SAMMANFATTNING


              Brandrisker.............................................................................................................. 34
              Tekniker för losstagning ..................................................................................................... 41
              Metoder för att komma åt drivkällorna ...........................................................  47
              Fordon i sjöar och vattendrag................................................................................................ 48
              Sammanfattning operative instruktioner ........................................................................................... 50           Lexikon........................................................................................................................................................................................ 53
           Annex ....................................................................................................................................................................................... 54
   1   2   3   4   5   6   7   8