Page 7 - GODR SR SW - 2015
P. 7

Ström förråd


     Beroende på fordonstyp, levereras strömmen genom högspänningskablar (vanligtvis orangefärgade) eller någon annan typ av kabla/kanaler.
                                                            Generell kunskap om fordon
              Inga åtgärder behöver vidtas med de orangea kablarna eller någon annan energi transport utrustning

                                          http://youtu.be/3J4HUz18ZSQ

     B/ ON BOARD SAFETY DEVICES


     I många år har fordonstillverkarna arbetat för att förbättra fordonens egna säkerhetssystem. Målet har varit att förbättra säkerheten för förare och
     passagerare I händelse av en trafikolycka. Säkerhetssystemen har tre olika dimensioner:                    Primära eller aktiva: före krocken -> ABS,
                    ESP... -> Ingen fara för räddningstjänstper-
                           sonal

                   Fordonets säkerhetssystem
          Sekundära eller passiva : under krocken ->  Tertiära : underlättar arbetet after olyckan
          Airbags, Bältessträckare -> Fara för rädd-          ->
              ningstjänstpersonal         e-call -> Ingen fara för räddningstjänstper-
                                        sonal                 GUIDE OPÉRATIONNEL DÉPARTEMENTAL DE RÉFÉRENCE / INTERVENTIONS D’URGENCE SUR LES VÉHICULES


                                            http://youtu.be/O1S0NXi2sEg

     Airbags

     ECU (Electronic Control Unit), är ett elektroniskt system som kontrollerar all pyroteknisk utrustning för den sekundära/passiva säkerheten.

              För att förhindra ofrivillig utlösning av airbags, är det förbjudet att vidröra eller skada ECU:n.
                                                           5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12