Page 9 - GODR SR SW - 2015
P. 9

Generell kunskap om fordon

                              Det finns några airbags med dubbla utlösningssystem som reagerar
                              enligt den kinetiska energin vid tillfället för. Dom uppnår 70% till
                              100% av maximal storlek, för att ge de åkande en lämplig säkerhets-
                              nivå.

              Airbags med dubbla utlösningssystem är aldrig neutraliserade och kan öppnas igen! Det enda sättet att neutrali-
              sera en sådan airbag är att installera en skyddsanorning på den.     Säkerhetsbältes försträckare     Bältesförsträckare har till uppgift att hålla kvar passagerarnas kroppar i bilsätena. De reducerar säkerhets-
     bältets rörelseväg. Utrustningen innehåller en pyroteknisk laddning som initieras av ett elektroniskt system
     som syftar till att sträcka säkerhetsbältet.              Det är förbjudet att skada eller vidröra bältesförsträckare under losstagningsarbetet.
     Förstärk-ningar


     Konstruktörerna designar nya fordon med en “överlevnadscell” byggd runt passagerarna.
     Man använder nya material, t.ex. stål blandat med boron, s.k. VHEL (Very High Elastic Limit)
     och EHEL (Extra High Elastic Limit), havinSom är 7 till 10 gånger starkare än normalt stål.

     Några sorters stål kan vara i princip omöjliga att klippa med vanliga hydraulsaxar.
              Räddningsstyrkorna måste använda alternativa metoder.              Före losstagningsarbetet måste brandmännen välja det mest passande verktyget!       GUIDE OPÉRATIONNEL DÉPARTEMENTAL DE RÉFÉRENCE / INTERVENTIONS D’URGENCE SUR LES VÉHICULES


              B-stolpe från Saab årsmodell 1990  B-stolpe från Saab årsmodell 2000
     Viktigt:


     Ett litet fordon (Fiat 500, Smart, etc...) kan var extremt svårt att klippa, eftersom “överlevnadscellen” är ofta förstärkt eftersom fordonet har
     små deformationszoner.
                                                           7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14